Informatie Over De OVV

Het OVV-bestuur wil u uitnodigen om met ideeën te komen. U kunt uw ideeën kenbaar maken via
denktank@ovv-wico.nl
VV De Brug zoekt speelsters
(16 April 2024)

Onze vereniging bestaat dit jaar 50 jaar!!!

Wij, de dames van vv De Brug, zoeken voor onze 2 damesteams versterking.

Het eerste team speelt volgend seizoen in de 2A klasse en een aantal speelsters gaat stoppen.

Ook bij het tweede team (promoveert hopelijk nog naar 2B) kunnen we nog wel versterking gebruiken.

Volleybalervaring is wel gewenst.

Wij trainen in sporthal De Kolk op woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur en even nazitten vinden we ook belangrijk.

Wil je meer weten kom gewoon even een keer buurten of bel/mail met onze trainer Peter van Esch .

Mob. 06 – 51807814

E-mail: Pesch54@outlook.com


P/D-wedstrijden
(10 April 2024)

De p/d-wedstrijden vinden dit jaar plaats op woensdag 12 juni aanstaande in sporthal De Kolk.


Inschrijven toernooi
(12 Maart 2024)

Beste volleyballers,

Zoals al aangekondigd in Save the Date en de Uitnodiging organiseert de OVV in het kader van haar 50-jarig bestaan op 22 juni aanstaande tussen 10.00 en 18.00 uur een volleybaltoernooi in sporthal De Kolk. Alle contact­personen van de aan de Wintercompetitie deelnemende teams hebben een uitnodiging ontvangen om zich voor dit toernooi in te schrijven. Dat kan met een al aan de Wintercompetitie deelnemend dames- of herenteam of een samengesteld team van bijvoorbeeld oud-spelers (dames, heren of gemengd team). In het gemengde team dienen ten minste drie dames te spelen.

Op basis van de speelsterkte van het team wordt een schema opgesteld. De speelsterkte van de aan de Wintercompetitie deelnemende teams is de klasse waarin het betreffende team uit is gekomen. Afhankelijk van het aantal aangemelde gemengde teams wordt gekeken of daar ook een onderscheid in speelsterkte kan worden gemaakt.

Inschrijving per team vindt plaats via het mailadres van de OVV( info@ovv-wico.nl), waarin moet worden vermeld:

 • Teamnaam
 • Dames, heren of gemengd
 • Indien het team in seizen 2023-2024 in de Wintercompetitie heeft gespeeld, s.v.p. ook de klasse vermelden
 • De naam van de contactpersoon
 • Zijn/haar e-mailadres
 • Zijn/haar telefoonnummer (liefst 06-nummer)
 • En (optioneel) eventuele opmerkingen.

De mogelijkheid tot inschrijven sluit op donderdag 25 april aanstaande om 23.59 uur.

Het inschrijfgeld van € 50 per team dient vóór 25 april aanstaande te worden overgemaakt op rekeningnummer NL72 RABO 0309 3526 14 t.n.v. de OVV onder vermelding van jubileumtoernooi. Na betalen van het inschrijfgeld is deelname definitief.

Eventuele vragen kunnen worden gemaild naar bovenvermeld e-mailadres.

Met vriendelijke groet,

het bestuur van de OVV


Langer doorspelen dan na de laatste spelweek
(19 November 2023)

De vraag ligt voor of er na de laatste spelweek nog wedstrijden mogen worden gespeeld. Dit omdat, soms noodgedwongen vanwege overlappingen, wedstrijden moeten worden verplaatst.

Dit seizoen zijn de speelweken sequentieel volgens een speelweekrooster ingedeeld. Dit betekent dat einde competitie niet voor alle klassen synchroon loopt. Het bestuur begrijpt dat als gevolg van het verplaatsen van wedstrijden er voor sommige teams het aantal trainingen in het gedrang komt. Desondanks en om competitievervalsing te voorkomen, heeft het bestuur besloten dat er geen wedstrijden na de geplande laatste speelweek mogen worden gespeeld. In ieder geval telt dan de uitslag niet meer mee.

Het is helaas niet anders.

Marijke Egbers

voorzitter OVV


Regels over meespelen
(18 November 2023)

Blijkbaar bestaat er nog steeds onduidelijkheid over het laten meespelen van een speler die niet tot het betreffende team behoort maar in dezelfde of een hogere klasse uitkomt. 

Volgens het  Huishoudelijk reglement mag dit niet, maar het bestuur van de OVV heeft deze regel meermaals genuanceerd. Dit is tijdens meerdere Algemene leden­vergaderingen aan de orde geweest. Het bestuur stelde zich toen en ook nu op het standpunt dat alleen in geval van nood en slechts als zesde speler een speler uit dezelfde dan wel een naast hoger geklasseerd team mag meespelen. De tegenstander, bij monde van de aanvoerder en in aanwezigheid van de scheidsrechter, moet daarmee wel akkoord gaan.

In geval van onduidelijkheid beslist het WiCo-team dan wel het OVV-bestuur.

Het WiCo-team


Aktio D1 zoekt met spoed speelsters
(29 Augustus 2023)

Wie o wie wil ons volleybalteam komen versterken?!

Wij zijn Aktio Dames 1 en spelen in klasse 1a en zijn zeer dringend op zoek naar speelsters!!!!!
Heb jij volleybalskills en zin om een keer mee te trainen, dan ben je van harte welkom! Wij trainen op woensdagavond 20.00-21.30 in de gymzaal aan de Potskampstraat
Vind jij volleyballen erg leuk en heb je dit eerder regelmatig gedaan? Ben je gestopt omdat het te druk werd met werk, gezin of andere bezigheden? Ben je het nog niet verleerd en begint het weer te kriebelen?
Dan zoeken wij jou!
Geen verplichting in het weekend, maar doordeweeks trainen en wedstrijden spelen.
Stuur een berichtje naar mttenveen@home.nl als je meer info wilt of geïnteresseerd bent, en je hoort van ons.
 
Groeten Aktio D1

Wedstrijdkaartjes
(26 Augustus 2023)
In het afgelopen seizoen zou een aantal keren gewag zijn gemaakt dat een wedstrijdkaartje niet (meer) nodig is.
 
Voor de duidelijkheid: de scheidsrechter dient van elke wedstrijd de setstanden op een wedstrijdkaartje in te vullen. De scheidsrechter en de aanvoerders ondertekenen na afloop het kaartje. Verstandig is dat de aanvoerder van het gastteam een foto maakt van het ingevulde en ondertekende kaartje. Dit om bij de gevraagde verificatie over de juiste setstanden te beschikken.
 
Het WiCo-team

Regels Wintercompetitie
(24 Juli 2023)

Voor de nieuwe teams die gaan deelnemen aan de Wintercompetitie van de OVV en ter opfrissing voor die teams die het nog een keer op een rijtje gezet willen hebben, hieronder de belangrijkste wedstrijdregels.

 • Elk team zorgt voor eigen ballen
 • De contactpersoon/aanvoerder zorgt voor een wedstrijdkaartje
 • Na opening zaal, 15 minuten inspelen en dan starten met de wedstrijd
 • Opslag eerste set: de aanvoerder van het uitspelende team kiest óf het recht van service óf de ontvangst van service óf een speelveld
 • We spelen 3 sets
 • 2 punten verschil om een set te kunnen winnen
 • Geen voet over de middellijn
 • Net niet aanraken
 • 2 keer time out per set
 • 2 wissels per set
 • Scheidsrechter bepaalt en geeft van tevoren aan of bij serveren voet in het veld mag
 • Scheidsrechter fluit op niveau klasse
 • Scheidsrechter mag niet coachen
 • Geen spelers/speelster opstellen die niet tot het team behoort, dan met nadrukkelijke toestemming van de tegenstander! Die speler mag niet uit een hoger geklasseerd team uitkomen!
 • De scheidsrechter vult op het wedstrijdkaartje de setstanden in. Na de wedstrijd ondertekenen de aanvoerders van beide teams en de scheidsrechter het kaartje.Zodra beide teams en de scheidsrechter het wedstrijdkaartje ondertekenen, is de op het kaartje vermelde uitslag geldig. Tenzij is gefraudeerd, maken protesten nadien de uitslag niet anders.
 • Gebruik van antennes is niet verplicht. Wanneer ze wel worden gebruikt, dan zijn de buiten de antenne geslagen ballen uit.

De contactpersoon van het thuisspelende team ontvangt op de dag van de wedstrijd (eenmalig) een mailtje waarin wordt gevraagd om na afloop van de wedstrijd de setstanden in te voeren. Zodra hij/zij dat heeft gedaan, ontvangt de contactpersoon van het gastteam een mailtje om de ingevoerde setstanden te controleren en te accorderen. Bij goedkeuring staan de setstanden op de site.

Verder .... het meespelen van een speler uit een hoger geklasseerd team.

Het Huishoudelijk Reglement is hierover duidelijk. Echter, het bestuur van de OVV en de WiCo hebben deze regel meermaals genuanceerd (dit is tijdens meerdere Algemene leden­vergaderingen aan de orde geweest). Het bestuur stelde zich toen en ook nu op het standpunt dat alleen in geval van nood een speler uit een naast hoger geklasseerd team mag meespelen. De tegenstander, bij monde van de aanvoerder, moet daar wel mee akkoord gaan.

In geval van onduidelijkheid beslist het WiCo-team dan wel het OVV-bestuur.

Mochten er verder nog onduidelijkheden zijn, dan vernemen wij die graag.

Dat het een mooi seizoen mag worden!

Het WiCo-team


VolleyShop