Informatie Over De OVV

Het OVV-bestuur wil u uitnodigen om met ideeën te komen. U kunt uw ideeën kenbaar maken via
denktank@ovv-wico.nl
Aanmelden Wintercompetitie
(17 Juli 2021)

Beste contactpersonen,

 

Tijdens de laatste vergadering van het OVV-bestuur is het volgende aan de orde geweest en besloten.

-      Aanmelden voor Wintercompetitie, seizoen 2021-2022

De online inschrijving is op 8 juni jongstleden gestart en sluit op medio augustus 2021. Zo spoedig mogelijk daarna zullen de wedstrijdschema’s gemaakt en op de site gepubliceerd worden. Het is dus zaak om jullie teams zo snel mogelijk aan te melden dan wel aan te geven dat een of meerdere teams niet meer aan de Wintercompetitie zullen deelnemen.

-      Inschrijfgeld Wintercompetitie

Het bestuur heeft besloten om het inschrijfgeld te verhogen naar € 45 per deelnemend team. Dit vanwege de gestegen kosten (o.a. zaalhuur P/D-wedstrijden). Wanneer verenigingen zich voor het seizoen 2020-2021 hebben ingeschreven en het inschrijfgeld hebben betaald, dan hoeven zij bij inschrijving voor seizoen 2021-2022 alleen het restant te betalen. Schrijven ze zich niet meer in, dan krijgen zij het eerder betaalde inschrijfgeld terug.

-      Algemene ledenvergadering

Wanneer de maatregelen betreffende Covid-19 het toelaten, is de Algemene Ledenvergadering gepland voor donderdag 7 oktober 2021 om 19.30 uur in het restaurant van sporthal De Kolk. Een uitnodiging volgt te zijner tijd.

 

Met vriendelijke groet,

Marijke Egbers

voorzitter OVV


De Brug heren zoekt spelers
(31 Mei 2021)

Hallo,

Wij (heren van De Brug) spelen in de wintercompetitie van de OVV in de 1e klasse heren.

Om aan de competitie in de 1e klasse mee te kunnen blijven doen, zijn we op zoek naar 2 tot 3 heren die ook op dit niveau kunnen/willen spelen. Wij trainen op woensdagavond van 21.15 tot 22.30 uur in sporthal De Kolk.

Wil je meer weten dan kun je contact opnemen met Peter van Esch (secr. vv De Brug), mob: 06 - 518078145


Tegemoetkoming ivm corona
(27 Februari 2021)

Beste leden van de Oldenzaalse sportverenigingen,

 Hierbij wil ik jullie er op attenderen dat er sinds vrijdag 19 februari weer allerlei tegemoetkomingen ivm corona voor de periode Q4  2020 aangevraagd kunnen worden. Wellicht kunnen jullie gebruikmaken van de TASO TVL of NOW- regeling. Let op!  Aanvraag periode is beperkt.

Zie www.dus-i.nl

Met vriendelijke groet,

 Lilian Hoogendoorn | Interim Beheerder sportvelden

 Gemeente Oldenzaal | Ganzenmarkt 1 | Postbus 354 | 7570 AJ Oldenzaal

T (0541) 58 81 11 of 06 52 59 47 81 | www.oldenzaal.nl | twitter @stadoldenzaal


Het meespelen van een speler uit een hoger geklasseerd team.
(12 September 2020)

Meerdere keren is het meespelen van een speler uit een hoger geklasseerd team aan de orde geweest.

Het Huishoudelijk Reglement is hierover duidelijk. Echter, het bestuur van de OVV en de WiCo hebben deze regel meermaals genuanceerd (hierover is tijdens meerdere Algemene leden­vergaderingen gewag gemaakt). Het bestuur stelde zich toen en ook nu op het standpunt dat alleen in geval van nood een speler uit een naast hoger geklasseerd team mag meespelen. De tegenstander, bij monde van de aanvoerder, moet daarmee wel akkoord gaan.

Verder is het OVV-bestuur van mening dat zodra beide teams en de scheidsrechter het wedstrijdkaartje ondertekenen, de op het kaartje vermelde uitslag geldig is. Tenzij is gefraudeerd, maken protesten nadien de uitslag niet anders.

In geval van onduidelijkheid beslist de WiCo dan wel het OVV-bestuur.


Persbericht: wedstrijden OVV straks ook buiten Oldenzaal
(29 Juni 2019)

OLDENZAAL - Een historische aanpassing van het huishoudelijke reglement van het Oldenzaals Vrijetijds Volleybal: na 45 jaar wordt de competitie ook opengesteld voor teams van buiten de Boeskoolstad. Daardoor gaan er ook wedstrijden buiten de stad gespeeld worden.

Zie: https://www.tubantia.nl/oldenzaal/wedstrijden-ovv-straks-ook-buiten-oldenzaal~ad5feec7/


VolleyShop