Informatie Over De OVV

Het OVV-bestuur wil u uitnodigen om met ideeën te komen. U kunt uw ideeën kenbaar maken via
denktank@ovv-wico.nl
Trainingpartner voor Heren 1 De Esch
(10 Mei 2022)

Het herenteam van Volleybalvereniging De Esch, uitkomend in klasse H2, is voor het nieuwe seizoen op zoek naar een trainingpartner. Getraind wordt er op maandagavond van 20.45 - 22.00 uur in de gymzaal aan de Tulpstraat. Een trainer is aanwezig.

Informatie bij Jos Meijners (jgm.meijners@gmail.com) de contactpersoon van De Esch 1, of via volleybalverenigingdeesch@gmail.com.

 


Invullen setstanden
(10 Mei 2022)

Er is een groot aantal teams dat de setstanden van volgens schema gespeelde wedstrijden nog niet heeft ingevuld. Het verzoek is dit per omgaande te doen. Tenzij wordt aangegeven waarom een bepaalde wedstrijd niet (tijdig) kon worden gespeeld, zal vanaf maandag 16 mei te laat ingevulde setstanden worden gesanctioneerd met een boete (art. 9c Huishoudelijk reglement Oldenzaalse Vrijetijdsvolleybal).

Het WiCo-team


Wintercompetitie, verloop en start
(29 April 2022)

Beste volleyballers,

Met nog maar enkele speelweken op de kalender wil het bestuur van de OVV jullie nu al informeren over het einde van dit seizoen en de start van het nieuwe seizoen.

Aan het einde van dit seizoen zullen geen promotie-/degradatiewedstrijden worden gespeeld, promoveren/degraderen er geen teams en blijft de huidige indeling van de klassen ongewijzigd. Het bestuur maakt echter een uitzondering voor enkele teams die een veel hoger speelniveau hebben dan de overige in de betreffende klasse spelende teams. Voor deze teams zal worden gekeken in welke hogere klasse zij kunnen worden geplaatst. Zij zullen daarover worden geïnformeerd zodra alle aanmeldingen voor het nieuwe seizoen binnen zijn.

Voor vragen kan contact worden opgenomen via info@ovv-wico.nl.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de OVV,

Marijke Egbers,

voorzitter


Dames Esch 2 zoekt speelsters
(05 April 2022)

Wij dames 2 van De Esch (klasse D3A) zoeken een aantal dames ter versterking van ons team. Wij trainen op de woensdagavond van 20.00 - 21.15 uur in sporthal De Kolk.

Voor informatie bel of app naar Marijke, 06-42731935


Dames 1b wijziging
(11 Maart 2022)

Beste volleyballers uit klasse dames 1b,

Een belangrijk bericht!!

Team 4eZ dames1 heeft zich voor deze halve competitie terug getrokken door omstandigheden.

Het team is al uit het schema gehaald. Helaas dus 1 wedstrijd minder voor jullie.

 


Team 4eZ dames 1 zoekt versterking!
(25 Februari 2022)
Wij zijn per direct op zoek naar nieuwe speelsters voor ons gezellige damesteam! Wij spelen in klasse 1b en trainen samen met dames 2 op de dinsdagavond van 19:30 - 21:00 uur in De Kolk. 
Wil je graag een keer meetrainen of ken je iemand die dit leuk lijkt? Stuur dan even een berichtje naar marjoleinbossink@hotmail.com. Tot gauw!

 


Herstart Wintercompetitie
(07 Februari 2022)

Beste sporters,

Zoals eerder bericht, hervat de OVV haar Wintercompetitie vanaf speelweek 8 (14 – 18 februari 2022).

In de zaterdageditie van Tubantia staat een artikel welke maatregelen onder andere de NeVoBo neemt met betrekking tot hervatting van haar competitie. Hoewel de OVV doorgaans de NeVoBo volgt, doet zij dat hier nadrukkelijk niet. Onze regels met betrekking tot het laten meespelen van niet een tot dat team behorende speler, blijven onverkort van kracht. 

Mocht een en ander aanleiding geven tot vragen, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van het WiCo-team.

Veel speelplezier, en .... blijf gezond.

Met vriendelijke groet,

Marijke Egbers

Voorzitter OVV


Regels WiCo
(22 Oktober 2021)

Voor de nieuwe teams die gaan deelnemen aan de Wintercompetitie van de OVV en ter opfrissing voor die teams die het nog een keer op een rijtje gezet willen hebben, hieronder de belangrijkste wedstrijdregels.

 • Elk team zorgt voor eigen ballen
 • De contactpersoon/aanvoerder zorgt voor een wedstrijdkaartje
 • Na opening zaal, 15 minuten inspelen en dan starten met de wedstrijd
 • Opslag eerste set: de aanvoerder van het uitspelende team kiest óf het recht van service óf de ontvangst van service óf een speelveld
 • We spelen 3 sets
 • 2 punten verschil om een set te kunnen winnen
 • Geen voet over de middellijn
 • Net niet aanraken
 • 2 keer time out per set
 • 2 wissels per set
 • Scheidsrechter bepaalt en geeft van tevoren aan of bij serveren voet in het veld mag
 • Scheidsrechter fluit op niveau klasse
 • Scheidsrechter mag niet coachen
 • Geen spelers/speelster opstellen die niet tot het team behoort, dan met nadrukkelijke toestemming van de tegenstander! Die speler mag niet uit een hoger geklasseerd team uitkomen!
 • De scheidsrechter vult op het wedstrijdkartje de setstanden in. Na de wedstrijd ondertekeken de aanvoerders van het thuisspelende team en die van het gastteam, alsmede de scheidsrechter het kaartje.
 • Gebruik van antennes is niet verplicht. Wanneer ze wel worden gebruikt, dan zijn buiten de antenne geslagen ballen uit.

De contactpersoon van het thuisspelende team ontvangt op de dag van de wedstrijd (eenmalig) een mailtje waarin hij wordt gevraagd om na afloop van de wedstrijd de setstanden in te voeren. Zodra hij/zij dat heeft gedaan, ontvangt de contactpersoon van het gastteam een mailtje om de ingevoerde setstanden te controleren en te accorderen. Bij goedkeuring staan de setstanden op de site.

Mochten er verder nog onduidelijkheden zijn, dan vernemen wij die graag.

Dat het een mooi seizoen mag worden!

Het WiCo-team


Profielschets voorzitter
(12 Oktober 2021)

Zoals tijdens de laatste Algemene vergaderig is afgesproken, is hieronder een profielschets van een voorzitter van een vereniging weergegeven. Gelet op de vacature die gaat ontstaan, wordt verzocht om binnen uw vereniging na te gaan of iemand aan deze profielschets voldoet en of die persoon voorgedragen wil worden. Informatie is te verkrijgen bij de huidige voorzitter en de secretaris (info@ovv-wico.nl).

Profielschets voorzitter vereniging

Doel

De voorzitter leidt en bestuurt de vereniging.

 

Plaats in de vereniging

De voorzitter (en het bestuur) valt onder de algemene vergadering.

 

Vaardigheden

De voorzitter

-      beschikt over (aantoonbare) bestuurlijke en/of leidinggevende vaardigheden;

-      coördineert (activiteiten) en geeft leiding;

-      leidt de vergaderingen van het bestuur en de algemene vergadering;

-      inspireert medebestuursleden;

-      stimuleert de onderlinge samenwerking en delegeert taken;

-      bemiddelt in voorkomende gevallen tussen partijen;

-      is communicatief vaardig;

-      is representatief;

-      is, al dan niet gevoed door zijn[1] bestuursleden, op de hoogte wat onder de leden van de vereniging leeft.

 

Takenpakket

De voorzitter

-      ziet toe op een goede taakverdeling binnen het bestuur;

-      bewaakt mede de statuten en een huishoudelijk reglement;

-      vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte en onderhoudt contacten met voor de vereniging belangrijke instanties;

-      bereidt de bestuursvergaderingen voor;

-      zit de bestuursvergaderingen en de algemene vergadering voor;

-      stelt tezamen met de secretaris de agenda van de vergaderingen op;

-      bevordert een efficiënt en plezierig vergaderklimaat;

-      vat duidelijk samen wat er is besproken en besloten;

-      controleert of de besluiten daadwerkelijk en tijdig worden uitgevoerd;

-      is (mede)ondertekenaar van officiële stukken.

 

Tijdbesteding

De voorzitter besteedt zijn tijd naar eigen inzicht. Formeel dient de voorzitter zich te houden aan de jaarplanning, de algemene vergadering en de overige afspraken die binnen de vereniging zijn gemaakt.[1] Voor het leesgemak is voor één persoonsvorm gekozen.


Scheidsrechter gezocht
(06 Oktober 2021)

Wij, het damesteam Pollux Arcade VT1, uitkomend in klasse D2a zijn op zoek naar een scheidsrechter die onze thuiswedstrijden op dinsdagavond (20.45 uur in sporthal Vondersweijde) wil fluiten. Weet je nog iemand die dit zou willen doen of misschien zelf wel wilt doen, help ons dit seizoen uit de brand. Het zijn maar 6 wedstrijden. De data zijn al bekend en de eerste wedstrijd begint na de herfstvakantie, op 26 oktober aanstaande.

Wie wil ons helpen?

Weet je iemand of heb jezelf interesse, neem dan contact op met Nathalie Belderink (n.belderink@konot.nl)


Dames 1 Smash zoekt versterking
(22 September 2021)

Wij Dames 1 van Smash (klasse D1A) zoeken een aantal dames ter versterking. Wij trainen op dinsdagavond om 20:45 uur bij de Windroos met een hele leuke trainer!

Voor informatie bel of app naar 06-14154618


VolleyShop