Informatie Over De OVV

Het OVV-bestuur wil u uitnodigen om met ideeën te komen. U kunt uw ideeën kenbaar maken via
denktank@ovv-wico.nl
Dames 1 4eZ zoekt per direct een nieuwe speelster!
(30 Oktober 2017)
Ben jij de mid-speelster die wij zoeken? Wij volleyballen in klasse 2a en zoeken per direct een nieuwe speelster voor ons gezellige jonge damesteam. Natuurlijk kun je altijd een keer meetrainen, op dinsdagavond van 19.30 - 21.00 uur in De Kolk. Stuur een mailtje naar: marjoleinbossink@hotmail.com. Tot snel!
 
 

P/D-wedstrijden 2018
(23 Oktober 2017)

De P/D-wedstrijden seizoen 2017-2018 vinden plaats op 27 juni 2018 in sporthal De Kolk.


Spambox
(23 Oktober 2017)

In een speelweek wordt aan de contactpersonen op het bij de WiCo bekende e-mailadres een oproep gestuurd om de setstanden van de gespeelde wedstrijd in te vullen. Daarna wordt aan de contactpersoon van de tegenpartij een e-mailbericht gestuurd om de ingevoerde setstanden te controleren en accorderen.

Sommige contactpersonen melden dat zij geen e-mailbericht met bovengenoemde oproep ontvangen. Een mogelijke oorzaak is dat het bericht in de spambox terecht is gekomen.


VV De Esch zoekt speelsters
(22 Oktober 2017)

Het 4e damesteam van Volleybalvereniging De Esch zoekt ter versterking van haar team enkele speelsters. De Esch 4 komt uit in klasse D3b en zij trainen (en spelen thuiswedstrijden) op woensdag van 20.00 - 21.15 uur in sporthal De Kolk.

Inlichtingen bij Helma de Jong (0541 53 22 66; e-mailadres: helma.de.jong.blijffit@gmail.com


Bidons
(02 Oktober 2017)

Teams die nog geen ‘OVV-bidon’ hebben, kunnen deze afhalen bij onze penningmeester, Reinilde Grundel (op = op).


Inzetten speler
(02 Oktober 2017)

Wellicht ten overvloede: 

Het laten meespelen van een speler die niet tot het betreffende team behoort is overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement (HR) slechts onder zeer strikte voorwaarden toegestaan. Een wedstrijd mag met een (minimale) bezetting van vijf spelers in het betreffende team worden gespeeld. Alleen in geval van overmacht kan, rekening houdend met hetgeen daarover in het HR is aangegeven, in overleg met en met toestemming van de WiCo en de tegenstander een zesde speler worden ingezet.

 


Spelregels Wintercompetitie
(01 Oktober 2017)

Zoals misschien bekend is, heeft de NeVoBo nieuwe spelregels ingevoerd. In het kort komen die neer op het onder voorwaarden mogen overschreiden van de lijn (onder het net) en het aanraken van de tegenstander. Het bestuur van de OVV heeft de nieuwe regels besproken en is tot de conclusie gekomen dat ze niet voor de Wintercompetitie zullen worden ingevoerd. De redenen zijn dat het mogen passeren van de lijn zeker bij minder geoefende spelers tot (een toename van) blessures zal leiden. Daarnaast is de verwachting dat niet alle scheidsrechters de nieuwe regels adequaat zullen kunnen toepassen.

Verder wensen de WiCo en het bestuur u een sportief en blessurevrij volleybalseizoen.

Louis Zeijen, wedstrijd)secreatis


Wijziging D1b
(20 September 2017)

In klasse D1b heeft een wijziging plaatsgevonden. Graag de schema's in deze klasse opnieuw bekijken.


Wijziging D1b, D2a, D3a
(16 September 2017)

In de klassen D1b, D2a en D3a hebben wijzigingen plaatsgevonden. Graag opnieuw bekijken!


Wintercompetitie 2017-2017
(07 September 2017)

Beste volleyballers / volleybalsters,

Met ingang van dit seizoen kunnen alle setstanden van de gespeelde wedstrijden via de site worden ingevuld.

- De scheidsrechter noteert de setstanden op het wedstrijdkaartje.

- De aanvoerders, en daarna de scheidsrechter, ondertekenen ter verificatie van de standen het wedstrijdkaartje. De aanvoerder van het thuisspelende team bewaart het kaartje.

- De contactpersoon van het thuisspelende team krijgt op het bij de WiCo bekende e-mailadres een oproep om de setstanden door te geven. Deze voert de standen in, waarna de contactpersoon van de tegenstander eveneens per e-mail een oproep krijgt om de standen controleren en te accorderen. Hierna zijn de setstanden definitief.

Mochten er vragen zijn, dan kunnen die per e-mail worden gesteld.

Met vriendelijke groet,

Louis Zeijen

secretaris en wedstrijdsecretaris OVV

 


Wedstrijdschema's
(07 September 2017)

De wedstrijdschema's zijn klaar. Graag controleren op de juistheid van zaal, dag, tijd, contactpersoon en zijn/haar telefoonnummer en e-mailadres. Onjuisthden graag per e-mail doorgeven.


VolleyShop