Informatie Over De OVV

Het OVV-bestuur wil u uitnodigen om met ideeën te komen. U kunt uw ideeën kenbaar maken via
denktank@ovv-wico.nl
Langer doorspelen dan na de laatste spelweek
(19 November 2023)

De vraag ligt voor of er na de laatste spelweek nog wedstrijden mogen worden gespeeld. Dit omdat, soms noodgedwongen vanwege overlappingen, wedstrijden moeten worden verplaatst.

Dit seizoen zijn de speelweken sequentieel volgens een speelweekrooster ingedeeld. Dit betekent dat einde competitie niet voor alle klassen synchroon loopt. Het bestuur begrijpt dat als gevolg van het verplaatsen van wedstrijden er voor sommige teams het aantal trainingen in het gedrang komt. Desondanks en om competitievervalsing te voorkomen, heeft het bestuur besloten dat er geen wedstrijden na de geplande laatste speelweek mogen worden gespeeld. In ieder geval telt dan de uitslag niet meer mee.

Het is helaas niet anders.

Marijke Egbers

voorzitter OVV


Wijziging tijden thuiswedstrijden H2
(19 November 2023)
De aanvangs- en zaalopentijden voor de thuiswedstrijden van de teams FC Witpet en Smash, klasse H2 zijn bgewijzigd.
 
Aanvangstijd  FC Witpet: van 20:00uur naar 19:30 uur
Zaal open tijd FC Witpet: van 19:45uur naar 19:15 uur
 
Aanvangstijd  Smash: van 21:00uur naar 20:30 uur
Zaal open tijd Smash: van 20:45uur naar 20:15 uur

Regels over meespelen
(18 November 2023)

Blijkbaar bestaat er nog steeds onduidelijkheid over het laten meespelen van een speler die niet tot het betreffende team behoort maar in dezelfde of een hogere klasse uitkomt. 

Volgens het  Huishoudelijk reglement mag dit niet, maar het bestuur van de OVV heeft deze regel meermaals genuanceerd. Dit is tijdens meerdere Algemene leden­vergaderingen aan de orde geweest. Het bestuur stelde zich toen en ook nu op het standpunt dat alleen in geval van nood en slechts als zesde speler een speler uit dezelfde dan wel een naast hoger geklasseerd team mag meespelen. De tegenstander, bij monde van de aanvoerder en in aanwezigheid van de scheidsrechter, moet daarmee wel akkoord gaan.

In geval van onduidelijkheid beslist het WiCo-team dan wel het OVV-bestuur.

Het WiCo-team


Wedstrijdschema's
(08 September 2023)

Beste volleyballers,

Zoals eerder aangegeven, heeft de OVV voor alle teams een zo optimaal mogelijk wedstrijdschema opgesteld. Dit resulteerde in drie feitelijke aparte spelweekverdelingen (schema voor maximaal 10 teams in klasse D1a (18 speelweken), maximaal 8 teams in de klassen D1b, D2a, D2b en D3a (14 speelweken) en maximaal 6 teams in de klasse H1, H2 enH3 (1,5 competitie = 15 speelweken)). Vanwege de complexiteit dat daarmee is ontstaan, kan het zijn dat er dubbelingen (twee wedstrijden op dezelfde avond, op dezelfde tijd in dezelfde zaal) staan gepland. Helaas was dit niet in alle gevallen te voorkomen. Het verzoek is om dit tijdig te signaleren en de OVV hiervan op de hoogte te stellen. Soms kan het nog worden gecorrigeerd; soms ook niet. Het bestuur vraagt de betrokken teams hiermee soepel om te gaan in samenspraak met de tegenstander en het WiCo-team (info@ovv-wico.nl) een oplossing te zoeken.

Inmiddels is al een aantal wijzigingen doorgevoerd. Kijk dus regelmatig of het jouw team betreft.

 
Dat het (desondanks) een mooi en sportief volleybalseizoen mag worden.
 
Het WiCo-team,
namens het OVV-bestuur.

Aktio D1 zoekt met spoed speelsters
(29 Augustus 2023)

Wie o wie wil ons volleybalteam komen versterken?!

Wij zijn Aktio Dames 1 en spelen in klasse 1a en zijn zeer dringend op zoek naar speelsters!!!!!
Heb jij volleybalskills en zin om een keer mee te trainen, dan ben je van harte welkom! Wij trainen op woensdagavond 20.00-21.30 in de gymzaal aan de Potskampstraat
Vind jij volleyballen erg leuk en heb je dit eerder regelmatig gedaan? Ben je gestopt omdat het te druk werd met werk, gezin of andere bezigheden? Ben je het nog niet verleerd en begint het weer te kriebelen?
Dan zoeken wij jou!
Geen verplichting in het weekend, maar doordeweeks trainen en wedstrijden spelen.
Stuur een berichtje naar mttenveen@home.nl als je meer info wilt of geïnteresseerd bent, en je hoort van ons.
 
Groeten Aktio D1

Wedstrijdkaartjes
(26 Augustus 2023)
In het afgelopen seizoen zou een aantal keren gewag zijn gemaakt dat een wedstrijdkaartje niet (meer) nodig is.
 
Voor de duidelijkheid: de scheidsrechter dient van elke wedstrijd de setstanden op een wedstrijdkaartje in te vullen. De scheidsrechter en de aanvoerders ondertekenen na afloop het kaartje. Verstandig is dat de aanvoerder van het gastteam een foto maakt van het ingevulde en ondertekende kaartje. Dit om bij de gevraagde verificatie over de juiste setstanden te beschikken.
 
Het WiCo-team

Regels Wintercompetitie
(24 Juli 2023)

Voor de nieuwe teams die gaan deelnemen aan de Wintercompetitie van de OVV en ter opfrissing voor die teams die het nog een keer op een rijtje gezet willen hebben, hieronder de belangrijkste wedstrijdregels.

 • Elk team zorgt voor eigen ballen
 • De contactpersoon/aanvoerder zorgt voor een wedstrijdkaartje
 • Na opening zaal, 15 minuten inspelen en dan starten met de wedstrijd
 • Opslag eerste set: de aanvoerder van het uitspelende team kiest óf het recht van service óf de ontvangst van service óf een speelveld
 • We spelen 3 sets
 • 2 punten verschil om een set te kunnen winnen
 • Geen voet over de middellijn
 • Net niet aanraken
 • 2 keer time out per set
 • 2 wissels per set
 • Scheidsrechter bepaalt en geeft van tevoren aan of bij serveren voet in het veld mag
 • Scheidsrechter fluit op niveau klasse
 • Scheidsrechter mag niet coachen
 • Geen spelers/speelster opstellen die niet tot het team behoort, dan met nadrukkelijke toestemming van de tegenstander! Die speler mag niet uit een hoger geklasseerd team uitkomen!
 • De scheidsrechter vult op het wedstrijdkaartje de setstanden in. Na de wedstrijd ondertekenen de aanvoerders van beide teams en de scheidsrechter het kaartje.Zodra beide teams en de scheidsrechter het wedstrijdkaartje ondertekenen, is de op het kaartje vermelde uitslag geldig. Tenzij is gefraudeerd, maken protesten nadien de uitslag niet anders.
 • Gebruik van antennes is niet verplicht. Wanneer ze wel worden gebruikt, dan zijn de buiten de antenne geslagen ballen uit.

De contactpersoon van het thuisspelende team ontvangt op de dag van de wedstrijd (eenmalig) een mailtje waarin wordt gevraagd om na afloop van de wedstrijd de setstanden in te voeren. Zodra hij/zij dat heeft gedaan, ontvangt de contactpersoon van het gastteam een mailtje om de ingevoerde setstanden te controleren en te accorderen. Bij goedkeuring staan de setstanden op de site.

Verder .... het meespelen van een speler uit een hoger geklasseerd team.

Het Huishoudelijk Reglement is hierover duidelijk. Echter, het bestuur van de OVV en de WiCo hebben deze regel meermaals genuanceerd (dit is tijdens meerdere Algemene leden­vergaderingen aan de orde geweest). Het bestuur stelde zich toen en ook nu op het standpunt dat alleen in geval van nood een speler uit een naast hoger geklasseerd team mag meespelen. De tegenstander, bij monde van de aanvoerder, moet daar wel mee akkoord gaan.

In geval van onduidelijkheid beslist het WiCo-team dan wel het OVV-bestuur.

Mochten er verder nog onduidelijkheden zijn, dan vernemen wij die graag.

Dat het een mooi seizoen mag worden!

Het WiCo-team


DIAK '72 zoekt spelers en speelsters
(01 Juli 2023)

DIAK '72 zoekt spelers en speelsters

Om de continuïteit van onze gezellige vereniging te kunnen waarborgen, zijn we altijd op zoek naar nieuwe spelers en speelsters. Zowel op competitie- als recreatieniveau.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze website www.diak72.nl.

Voor interesse lidmaatschap en aanmelding graag een bericht naar informatie@diak72.nl.


VolleyShop