Informatie Over De OVV

Het OVV-bestuur wil u uitnodigen om met ideeën te komen. U kunt uw ideeën kenbaar maken via
denktank@ovv-wico.nl
Stoppen Wintercompetitie
(06 Oktober 2020)

Beste volleyballers,

Inmiddels hebben al meer dan 21 teams aangegeven dat zij de wedstrijd hebben uitgesteld of zullen uitstellen. Een aantal spelers van teams is besmet met covid-19, andere teams willen hun wedstrijden uitstellen vanwege onzekerheid met betrekking tot de verdere verspreiding van het virus.

Gelet op de hoeveelheid teams die hun wedstrijden uitstellen en vooruitlopend op eventuele aanvullende maatregelen van de overheid heeft het bestuur van de Oldenzaalse Vrijetijdvolleybal vanavond besloten om per direct de Wintercompetitie te stoppen. Dit tot het rustiger is op het ‘corornafront’. Het bestuur houdt de aan de Wintercompetitie deelnemende teams op de hoogte wanneer de competitie wordt hervat. Het bestuur hoopt dat dit in januari weer kan en alsnog een halve competitie kan worden gespeeld.

Houdt in ieder geval de berichten op de website van de OVV in de gaten.

Hartelijke groet en blijf gezond,

Marijke Egbers

voorzitter OVV


Start Wintercompetitie
(03 Oktober 2020)

Beste volleyballers/volleybalsters,

Volgende week gaat de Wintercompetitie weer van start. Volgens de door de overheden en de NeVoBo gegeven adviezen mag er ook in zalen worden gesport. Uiteraard blijven daar de richtlijnen van het RIVM van kracht.

Hygiënemaatregelen

De gemeente heeft in alle door haar verhuurde sporthallen en gymzalen bij de entree desinfectiezuilen geplaatst. Wij verzoeken jullie hiervan gebruik te maken. Jullie moeten zelf zorgen voor het desinfecteren van materialen.

Kleedkamers en douches

De kleedkamers en douches zijn open. Er geldt 1,5 meter afstand houden. Om in de doucheruimtes de 1,5 meter afstand in acht te kunnen nemen, zijn sommige douches afgeplakt. Wij verzoeken jullie dan ook om van deze douches geen gebruik te maken.

Toeschouwers

Volgens de meest recente richtlijnen zijn toeschouwers niet welkom. Reservespeler (in wedstrijdtenue) uiteraard wel.

1,5 meter 

Tijdens het uitoefenen van sport is de 1,5 meter-regel niet van toepassing. Zoals hierboven vermeld geldt voor het gebruik van de kleed-en doucheruimtes dat 1,5 meter afstand verplicht is. Zorg dat dit binnen je vereniging/team bekend is en dat deze regel door iedereen wordt nageleefd.

Wedstrijden

De wedstrijden kunnen 'gewoon' volgens het schema worden gespeeld. Mochten er teamleden zijn die vanwege corona niet willen sporten en het aantal spelers van dat team komt onder de 5 (met 5 mag je de wedstrijd spelen), dan kan bij uitzondering de wedstrijd worden uitgesteld. Dit uiteraard in tijdige samenspraak met de tegenstander! De maximale uitsteltermijn bedraagt 1 maand (met uitzondering van de laatste speelweken). Spelers 'lenen' uit een hoger geklasseerd team is en blijft niet toegestaan!

Tot slot: houdt u zoveel als mogelijk is aan de geldende richtlijnen (afstand van elkaar houden, geef geen hand of box of iets dergelijks, enz.).

Zijn er vragen of onduidelijkheden, neem dat contact op met de leden van de WiCo (info@ovv-wico.nl).

Veel succes en blijf gezond!

Marijke Engbers


Speelschema Wintercompetitie
(13 September 2020)

Beste volleyballers/volleybalsters,

Er is een aantal aanpassingen in het speelschema gemaakt. Dit betekent dat alleen het nu op de site vermelde schema wordt gehanteerd. Mochten er toch nog essentiële fouten instaan, dan kan worden gereageerd via info@ovv-wico.nl.

Heel veel succes, houdt u aan de coronaregels en blijf gezond!

Hartelijke groet,

Marijke Egbers

voorzitter OVV


Het meespelen van een speler uit een hoger geklasseerd team.
(12 September 2020)

Meerdere keren is het meespelen van een speler uit een hoger geklasseerd team aan de orde geweest.

Het Huishoudelijk Reglement is hierover duidelijk. Echter, het bestuur van de OVV en de WiCo hebben deze regel meermaals genuanceerd (hierover is tijdens meerdere Algemene leden­vergaderingen gewag gemaakt). Het bestuur stelde zich toen en ook nu op het standpunt dat alleen in geval van nood een speler uit een naast hoger geklasseerd team mag meespelen. De tegenstander, bij monde van de aanvoerder, moet daarmee wel akkoord gaan.

Verder is het OVV-bestuur van mening dat zodra beide teams en de scheidsrechter het wedstrijdkaartje ondertekenen, de op het kaartje vermelde uitslag geldig is. Tenzij is gefraudeerd, maken protesten nadien de uitslag niet anders.

In geval van onduidelijkheid beslist de WiCo dan wel het OVV-bestuur.


Covid-19 maatregelen
(20 Augustus 2020)

Van de afdeling Sportverhuur gemeente Oldenzaal

 

Beste gebruikers van de binnensportaccommodaties in Oldenzaal,

De sporthallen en gymzalen van de gemeente Oldenzaal zijn weer in gebruik genomen. Hierbij wil ik jullie graag informeren over de coronamaatregelen die de gemeente heeft getroffen en hoe de richtlijnen van het RIVM gehandhaafd moeten worden.

Hygiënemaatregelen

De gemeente heeft in alle sporthallen en gymzalen bij de entree desinfectiezuilen geplaatst. Wij verzoeken jullie hiervan gebruik te maken. Jullie moeten zelf zorgen voor het desinfecteren van materialen.

Kleedkamers en douches

De kleedkamers en douches zijn weer opengesteld. Voor personen van 18 jaar en ouder geldt dat zij 1,5 meter afstand moeten houden. Om in de douches de 1,5 meter afstand in acht te kunnen nemen, zijn sommige douches afgeplakt. Wij verzoeken jullie dan ook om van deze douches geen gebruik te maken.

Toeschouwers

Ouders mogen weer als toeschouwers aanwezig zijn. Voor toeschouwers gelden maximum aantallen; voor binnen is dat maximaal 100. Hou er rekening mee dat, als sporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd, zij meetellen als publiek, tenzij zij de locatie verlaten. Meer informatie hierover is te vinden in het sportprotocol, dat te vinden is op https://nocnsf.nl/sportprotocol .

Ventilatie

Zowel in sporthal De Thij als sportcentrum Vondersweijde is een ventilatiesysteem aanwezig, waarbij verse lucht wordt ingeblazen en ‘vieze’ lucht wordt afgezogen. In sporthal De Kolk wordt alleen ‘vieze’ lucht afgezogen.

Wij adviseren sporters die gebruik maken van sporthal De Kolk en de gymzalen om te sporten met een raam en/of deur open. De gymzalen hebben ventilatie in de doucheruimte, maar hierbij wordt alleen lucht afgezogen.

1,5 meter 

Tijdens het uitoefenen van sport is de 1,5 meter-regel niet van toepassing. Zoals hierboven vermeld geldt voor het gebruik van de kleed-en doucheruimtes door personen vanaf 18 jaar dat 1,5 meter afstand verplicht is. Zorg dat dit binnen je vereniging bekend is en dat deze regel gehandhaafd wordt door een ieder. Zo kunnen de veiligheid en gezondheid van de sporters worden gewaarborgd en dat is van uiterst belang. Natuurlijk zijn ook alle andere algemene regels rondom het coronavirus van toepassing. De sportvereniging is verantwoordelijk voor haar eigen leden voor wat betreft het naleven van de maatregelen. Zij moeten de protocollen van de bonden volgen.

 


Fit'67 zoekt speelsters
(28 Juli 2020)

Fit’67 is op zoek naar enthousiaste speelsters voor onze teams, klasse 3A en 3B. We trainen elke donderdagavond met beide teams van 20.30 tot 22.00 uur in de sportzaal van TCC locatie Potskamp en sluiten de training af onder genot van een drankje. Kom gerust een keer meetrainen om te kijken of het wat voor je is. Voor meer informatie of meetrainen kun je contact opnemen met Anja Senger, tel. 0541-511812 of 06-51-521661.

 Hartelijke groet,

 Anja Senger


Corona
(15 Juni 2020)
Beste volleyballers/volleybalsters,
 
De OVV heeft eventuele aanvullende berichten/actie van de NeVoBo afgewacht. Voor zover wij weten zijn die er niet geweest. Dit leidt tot het volgende.
- De Wintercompetitie wordt niet hervat en is dus geëindigd.
- De bereikte stand in de competitie is tevens de eindstand (ook na 'correctie' volgens de NeVoBo - aantal punten / aantal gespeelde wedstrijden - verandert de stand niet).
- De teams die het hoogst in hun klassen zijn geëindigd, promoveren naar de naast hogere klasse.
- De teams die het laagst in hun klassen zijn geëindigd, degraderen naar de naast lager klasse.
- De inschrijving zal medio juli worden geopend. Verenigingen kunnen hun teams  dan wederom via de OVV-site aanmelden.
- Afhankelijk van de situatie na de zomervakantie zal de Wintercompetitie nog voor de herfstvakantie van start gaan.
  
Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn, dan vernemen wij die graag (info@ovv-wico.nl).
 
Met vriendelijke groet,

Marijke Egbers
voorzitter OVV

Smash 2 zoekt dames
(12 Maart 2020)
Hallo Dames, wij van volleybal vereniging Smash 2 zijn op zoek naar een paar fanatieke dames die ons team willen komen versterken. Momenteel spelen we in de 3e klasse. We trainen elke dinsdagavond van 19:30 tot 20:45 uur bij De Windroos. Lijkt het je leuk, kom dan een keer mee trainen. Bel of mail naar w.morsink80@gmail.com, 06-23528826

Uitstellen wedstrijd
(20 Februari 2020)

Tijdens laatste bestuursvergadering van de OVV is het uitstellen van wedstrijden aan de orde geweest. Het bestuur is van oordeel dat het uitstellen van wedstrijden zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Mocht het onverhoopt toch nodig zijn, dan is toestemming van WiCo nodig en is een termijn van één maand het maximale. Dit geldt natuurlijk niet voor wedstrijden die tegen het einde van de competitie zijn gepland.


Vet an t Net zoekt spelers
(06 Juli 2019)

Volgend seizoen heeft Vet an't Net te weinig spelers om aan de competitie mee te doen. Maar trainen blijven we wel doen! Dat doen we met dames 2 van Pret an‘t Net die in klasse D2a spelen. We trainen eerst 45 minuten apart en daarna spelen we een trainingswedstrijd tegen de dames. En dat is zeker geen makkie, maar gezellig is het wel!

Wij zoeken ongeveer twee spelers die met ons mee willen spelen op dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur .
Wil je meer informatie of wil je je aanmelden stuur dan een mailtje naar bart@assenoldenzaal.nl. We hopen van je te horen.

Persbericht: wedstrijden OVV straks ook buiten Oldenzaal
(29 Juni 2019)

OLDENZAAL - Een historische aanpassing van het huishoudelijke reglement van het Oldenzaals Vrijetijds Volleybal: na 45 jaar wordt de competitie ook opengesteld voor teams van buiten de Boeskoolstad. Daardoor gaan er ook wedstrijden buiten de stad gespeeld worden.

Zie: https://www.tubantia.nl/oldenzaal/wedstrijden-ovv-straks-ook-buiten-oldenzaal~ad5feec7/


VolleyShop