Informatie Over De OVV

Het OVV-bestuur wil u uitnodigen om met ideeën te komen. U kunt uw ideeën kenbaar maken via
denktank@ovv-wico.nl
Unique zoekt speelsters
(13 September 2018)

Wij zijn Unique 2 (voorheen de Engel2) en spelen op donderdag avond 19.30 in de Carmel lyceumstraat. Wij zijn dringend op zoek naar 1-2 dames en spelen in klasse 3a.

Lijkt het je leuk en gezellig kom gerust mee trainen of kijken (berghuish@hotmail.com).
 

Uitstellen wedstrijden
(11 September 2018)

Een goed begin is het halve werk. Dat betekent echter niet dat er meteen al wedstrijden worden uitgesteld. Mede gelet op het volle programma is het advies om het uitstellen van wedstrijden zoveel mogelijk te voorkomen. En, behoudens bijzondere gevallen dient de uitgestelde wedstrijd voor de volgende spelweek te worden gespeeld.


Speelschema wijziging H1b, H2a
(10 September 2018)

Het speelschema is wederom gewijzigd in H1b en in H2a.


Onderlinge wedstrijden
(10 September 2018)

Zoals tijdens eerdere Algemene ledenvergaderingen is medegedeeld, is het niet altijd mogeliijk om wedstrijden van teams van dezelfde vereniging niet in de laatste spelweken tegen elkaar te laten spelen. Ook nu is geprobeerd om dit te voorkomen, hetgeen niet altijd is gelukt. Zeker niet wanneer er sprake is van te veel afhankelijkheden. De OVV gaat uit van sportief gedrag.


Speelschema wijziging H1b, D3a
(07 September 2018)

De speelschema's zijn wederom gewijzigd in H1b en D3a.


Speelschema wijziging H1b
(06 September 2018)

De schema's zijn gewijzigd in klasse H1b. Graag opnieuw controleren.


Schema's seizoen 2018/2019
(01 September 2018)

De schema's voor het nieuwe seizoen staan online. We vragen julie hierbij om de schema's te controleren. 


P/D-wedstrijden 2018/2019
(29 Augustus 2018)
De p/d-wedstrijden staan voorlopig gepland op woensdag 19 juni. De Algemene ledenvergadering in week 26.

Scheidsrechters
(28 Augustus 2018)
Zoals tijdens de jaarvergadering is besproken, kunnen er mensen deelnemen aan een instructie/uitleg voor scheidsrechters. De instructie zal in september wordt gegeven door Benno Veldscholten. Een datum moet nog worden vastgestedl.
Wanneer je aan deze instructie/uitleg wilt deelnemen, dan kun jij je aanmelden via info@ovv-wico.nl.

Bolleyval gepromoveerd naar 2e klasse B
(24 Augustus 2018)

Bolleybal is gepromoveerd naar de 2e klasse B.

 


Mooie schoenenactie bij Topsport in Oldenzaal
(24 Juli 2018)
Speciaal voor de leden van de OVV komt Mizuno met indoorschoenen; 20% korting.
Zaterdag 1 sept.Topsport, Deurningerstraat.


VolleyShop